Poetshulp met dienstencheques

Kwaliteit in schoonmaak

Quality Cleaning Service

COVID-19

Veiligheid op de werkvloer

Beste Klant,
Beste Medewerker,

Volgende Coronamaatregelen moeten in acht genomen worden door de werknemers en gebruikers bij het uitoefenen van de dienstenchequeactiviteiten.

Instructies voor de werknemer:

 1. Werknemers kunnen uiteraard steeds contact opnemen met de dienstencheque-onderneming ingeval van twijfel over de werkplek, bezorgdheid omwille van (oudere) gebruikers, ….

 2. Het werk moet altijd op een veilige manier kunnen worden georganiseerd. Als de werknemer zich onveilig voelt omdat de voorziene maatregelen niet gerespecteerd (kunnen) worden door de gebruiker heeft hij het recht om de werkplek te verlaten. De werknemer informeert dan onmiddellijk de dienstencheque-onderneming en deze neemt de gepaste maatregelen ten aanzien van de gebruiker.

 3. Werknemers die zich plots of kort voor de uitvoering van hun taak ziek voelen, melden dit aan de dienstencheque-onderneming en de gebruiker volgens de interne procedures. Indien een dokter een risico op besmetting van covid-19 constateert wordt de werkgever onmiddellijk ingelicht. Deze informeert de (voormalige) gebruikers op de wijze die past binnen de regels van de privacy.

 4. Werknemers die symptomen vertonen van covid-19 dienen de medische richtlijnen strikt op te volgen.

 5. Het werk bij de gebruiker moet op een veilige manier kunnen gebeuren en de werknemer past zeker zijn gedrag aan om het risico op besmetting te minimaliseren:

  • Bij de begroeting van de klant en bij het poetsen worden de regels van ‘social distancing’ in acht genomen. Indien de woning het toelaat bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden.

  • Er wordt maximaal gewerkt met handschoenen. De werknemer wast daarnaast de handen grondig en regelmatig met water en zeep. Dit wil zeggen minstens voor en na het werk. De werknemer gebruikt papieren wegwerphanddoekjes of een schone handdoek om de handen te drogen. Papieren wegwerpdoekjes worden in een afgesloten vuilzak gegooid.

  • Als eerste taak worden de belangrijkste aanraakpunten: deurklinken, lichtschakelaars, telefoons, oppervlakken zoals een tafel, het aanrecht, de afstandsbediening, …. en in het sanitair (zeker spoelknop, handsteun, kraan, …) gedesinfecteerd. De werknemer herhaalt deze taak bij het beëindigen van de job.

 6. Bij verplaatsingen met het openbaar vervoer wordt maximaal aan social distancing gedaan. Ondernemingen moeten hun werknemers die met het openbaar vervoer naar de gebruikers gaan, de richtlijn geven om zoveel mogelijk buiten de spitsuren te reizen. In samenspraak met de huishoudhulpen en klanten kan de dienstencheque-onderneming overwegen de werkuren aan te passen; ook al omwille van de verzekering moet de dienstencheque-onderneming hiervan steeds voorafgaandelijk op de hoogte gesteld worden.

 7. De werknemer heeft steeds voldoende papieren zakdoekjes bij zich. Bij snuiten, niezen en hoesten bedekt de werknemer de neus en mond met een papieren zakdoek. De werknemer gooit de zakdoek nadien in een afsluitbare vuilnisbak en past handhygiëne toe.

Instructies voor de gebruiker:

 1. Een werknemer mag onder geen enkel beding werken bij een (vermoedelijk) besmet persoon. De gebruiker informeert de dienstencheque-onderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet.

 2. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande dienstencheque-activiteit plaatsvindt, verwittigt de gebruiker de dienstencheque-onderneming. Bij ontstentenis aan een werk-alternatief voor de werknemer, gelden de contractuele afspraken tussen de dienstencheque-onderneming en de gebruiker.

 3. De gebruiker organiseert mede een veilige werkplek als volgt:

  • De gebruiker voorziet een mogelijkheid om de handen te wassen, een propere handdoek, een desinfecterend middel (bv. javel 10 * verdund met water) en uiteraard alle poetsmateriaal en producten.

  • De gebruiker zorgt dat de werkplek – daar waar mogelijk, doch maximaal - zeer goed verlucht wordt, best vooraleer de werknemer zelfs aankomt. Indien er mechanische ventilatie voorzien is, wordt deze maximaal gebruikt.

  • Bij het poetsen vermijdt de gebruiker contact met de werknemer. Indien de woning het toelaat bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden.

  • De dienstencheques worden op voorhand klaargelegd om persoonlijk contact te vermijden. Het is absoluut aan te bevelen van elektronische dienstencheques gebruik te maken.

   We danken U alvast voor uw begrip.

   Het FLEXI+ SERVICES team

Contacteer ons

+32 3 290 35 36

Onze openingsuren:

MA - DI - DO  9:00 - 17:00
WOE               9:00 - 12:00
VR                   9:00 - 15:00
of op afspraak

Hulp nodig? Stuur een email

info@flexiservices.be

Extra hulp in huis nodig?

Overzicht van diensten Flexi+ Services

Schoonmaak
Boodschappen
Strijk
Koken

Onze troeven

b51b27b3390e
BETROUWBARE POETSHULPEN

.

b51b27b3390e
FINANCIEEL VOORDELIG

.

b51b27b3390e
1 OP 1 KLANTENSERVICE

.

b51b27b3390e
DIENSTEN OP MAAT

.

Bent U tevreden, vertel het anderen. Niet tevreden, vertel het ons.

Hoe werkt het?

STAP 1. Bestel dienstencheques

wordt bijgewerkt

STAP 2. Vraag poetshulp aan

wordt bijgewerkt

STAP 3. We doen de nodige

wordt bijgewerkt

Kantoor Flexi+ Services:

Kromstraat 64c/4a (gelijkvloers)

2520 Ranst

Tel: +32 3 290 35 36

Email: info@flexiservices.be